ZARZĄD KS AZS WROCŁAW

MARIAN DYMALSKI

PREZES

Urodził się 20 marca 1954 roku w Kamiennej Górze. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego wydziału Prawa i Administracji. W latach 1977-1979 był Sekretarzem Regionalnego Klubu Olimpijskiego. Z kolei od roku 1979 sprawował funkcję sekretarza Klubu Środowiskowego AZS Wrocław. Od stycznia 2011 roku został prezesem Klubu Sportowego AZS Wrocław. W latach 1993-2003 był Wiceprezesem Akademickiego Związku Sportowego w Polsce ds. Międzynarodowych. Funkcję tę pełni ponownie od czerwca 2016 roku. W latach 1992 – 1995 był członkiem Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP. W roku 1998 został uznany najlepszym Działaczem Sportowym w Polsce, a w 2000 roku najlepszym Managerem Sportu. Został również nagrodzony złotą i srebrną odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”. Od roku 2003 jest członkiem Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Sportu Akademickiego, a od 2015 roku Wiceprezydentem tej Federacji. Od 2015 roku jest Przewodniczącym Rady ds. Sportu przy Prezydencie Wrocławia.

Urodzony 3 grudnia 1967 we Wrocławiu. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (turystyka i rekreacja). Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania sportem na tej samej Uczelni. Ze sportem akademickim związany od czasów studenckich. Członek Akademickiego Związku Sportowego od 1988 roku. Pełnił wiele funkcji w krajowym oraz międzynarodowym sporcie akademickim. Aktualnie Wiceprezes Zarządu Głównego AZS ds. organizacyjnych, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Sportu Akademickiego. Doktor honorowy Uniwersytetów Wychowania Fizycznego i Sportu w Kijowie oraz Kiszyniowie. Laureat Nagrody Prezydenta Wrocławia w 2018 roku za organizacje The World Games 2017.

a.roczek

ADAM ROCZEK

WICEPREZES
a_hrehorowicz

ANDRZEJ HREHOROWICZ

WICEPREZES

Urodzony 13 czerwca 1963 roku we Wrocławiu.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego Wydział Gospodarki Narodowej.

Ze sportem akademickim związany od 1983 roku. Założyciel profesjonalnej sekcji tenisa stołowego na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Obecnie V-ce Prezes Klubu Sportowego AZS ds. finansów i marketingu. W ruchu międzynarodowym V-ce Przewodniczący Komisji Technicznej Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego oraz Przewodniczący Komisji Technicznej Tenisa Stołowego Światowej Federacji Sportu Akademickiego. Sportowy Menadżer roku 2003.

Urodzony 27.04.1953 w Będzinie, gdzie ukończył 1 LO im. M. Kopernika.
Ze sportem związany od wczesnych lat młodości, jako czynny zawodnik drużyn piłki siatkowej i piłki nożnej.W 1979 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego, na wydziale wychowania fizycznego ze specjalizacją piłki siatkowej. Po ukończeniu studiów podjął pracę w AZS. W latach 1997-2003 menadżer drużyny piłki nożnej kobiet, z którą zdobył 4 tytuły MP seniorek oraz 1 MP juniorek. Od 1995-2012 dyrektor Kompleksu Hotelowo -Rekreacyjnego GEM.  Obecnie pełni funkcję dyrektora obiektów sportowych GEM. W dalszym ciągu w formie rekreacyjnej uprawia tenis ziemny, turystykę rowerową oraz wędkarstwo.

20190113_131251

ZBIGNIEW GĘBKA

CZŁONEK ZARZĄDU