KS AZS

ZARZĄD KS AZS WROCŁAW

MARIAN DYMALSKI

PREZES

Urodzony 20 marca 1954 roku w Kamiennej Górze. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego wydziału Prawa i Administracji. W latach 1977-1979 był Sekretarzem Regionalnego Klubu Olimpijskiego. Z kolei od roku 1979 sprawował funkcję sekretarza Klubu Środowiskowego AZS Wrocław. Od stycznia 2011 roku został prezesem Klubu Sportowego AZS Wrocław. W latach 1993-2003 był Wiceprezesem Akademickiego Związku Sportowego w Polsce ds. Międzynarodowych. Funkcję tę pełni ponownie od czerwca 2016 roku. W latach 1992 – 1995 był członkiem Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP. W roku 1998 został uznany najlepszym Działaczem Sportowym w Polsce, a w 2000 roku najlepszym Managerem Sportu. Został również nagrodzony złotą i srebrną odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”. Od roku 2003 jest członkiem Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Sportu Akademickiego, a od 2015 roku Wiceprezydentem tej Federacji. Od 2015 roku jest Przewodniczącym Rady ds. Sportu przy Prezydencie Wrocławia.

 

Urodzony 3 grudnia 1967 we Wrocławiu. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (turystyka i rekreacja). Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania sportem na tej samej Uczelni. Ze sportem akademickim związany od czasów studenckich. Członek Akademickiego Związku Sportowego od 1988 roku. Pełnił wiele funkcji w krajowym oraz międzynarodowym sporcie akademickim. Aktualnie Wiceprezes Zarządu Głównego AZS ds. organizacyjnych, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Sportu Akademickiego. Doktor honorowy Uniwersytetów Wychowania Fizycznego i Sportu w Kijowie oraz Kiszyniowie. Laureat Nagrody Prezydenta Wrocławia w 2018 roku za organizacje The World Games 2017.

 

ADAM ROCZEK

WICEPREZES

ANDRZEJ HREHOROWICZ

WICEPREZES

Urodzony 13 czerwca 1963 roku we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego Wydział Gospodarki Narodowej. Ze sportem akademickim związany od 1983 roku. Założyciel profesjonalnej sekcji tenisa stołowego na Uniwersytecie Ekonomicznym. Obecnie V-ce Prezes Klubu Sportowego AZS ds. finansów i marketingu. W ruchu międzynarodowym V-ce Przewodniczący Komisji Technicznej Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego oraz Przewodniczący Komisji Technicznej Tenisa Stołowego Światowej Federacji Sportu Akademickiego. Sportowy Menadżer roku 2003.

 

Ze sportem związany od 1995 roku jako członek zarządu sekcji lekkoatletycznej WKS Śląsk Wrocław, od 2007 roku członek Akademickiego Związku Sportowego. Menadżer Sekcji Piłki Nożnej Kobiet, z którą zdobywał medale Mistrzostw Polski seniorek i juniorek. W latach 2008 do 2012 członek Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Wyróżniony przez Zarząd Główny AZS złotą odznaką Akademickiego Związku Sportowego. Obecnie pełni funkcję Kierownika Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego GEM.

 

ANDRZEJ CWYL

CZŁONEK ZARZĄDU