KS AZS

W dniu 14.01.2022, trochę ponad rok od wbicia pierwszej łopaty, Inkubator Przedsiębiorczości E-Sportu został oficjalnie otwarty.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:

  • Marian Dymalski – Prezes KS AZS Wrocław,
  • Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
  • Wojciech Cichowicz – kierownik budowy – AWM Budownictwo S.A.,
  • Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Dziękujemy wszystkim, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy, kreatywności i ogromnej cierpliwości przyczynili się do zrealizowania projektu.